Outdoor Street Pole Digital Advertising Display, Outdoor Street Pole Digital Advertising Display direct from Shenzhen Refee Technology Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Shenzhen Refee Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Kỹ Thuật Số Biển; Căng LCD Hiển Thị; Độ Sáng Cao Hiển Thị; Ngoài Trời LCD Hiển Thị; Tập Thể Dục Gương
Thứ tự xếp hạng2 giao hàng đúng hạn trong Thông Minh Tương Tác Hiển Thị & Phụ KiệnFull customizationSupplier assessment proceduresFinished product inspectionOffline trade shows attended(3times)